MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe

Ved valg av pakke, gis du ikke bare rabatt, du kompletterer selvsagt til noe mer "fullverdig". Alle de fire pakkene er helt bevisst satt sammen.


1-hands grunnkurs I/II


1-hands spey og presentasjon


1-hands spey og spesialkast


2-hands skandinavisk spey og spesialkast