MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe

Ved valg av pakke, gis du ikke bare rabatt, du kompletterer selvsagt til noe mer "fullverdig". Alle de fire pakkene er helt bevisst satt sammen.


1-hands grunnkurs I og 1-hands grunnkurs II


1-hands spey og 1-hands presentasjon


1-hands spey og 1-hands spey spesialkast


2-hands skandinavisk spey og 2-hands spey spesialkast